catitan harian latihan industri DPW

ke komtar

1. pejabat JPBD PENANG
2. JKR (ambik pelan untuk pembatulan row/jalan)
3. Pejabat tanah penang - beli bil cukai tanah
4. jupem penang - beli PA plan
5. Majlis pebandaran - beli piawaian