catitan harian latihan projek

-membuat pengiraan dan melukis tempat letak kereta untuk layout perindustrian 
-menyediakan LCP - BKNT RESOURCES Sdn. Bhd 


-study rancangan struktur dan LCP