Pengenalan

Ia merupakan suatu pelan cadangan yang lebih terperinci berbanding dengan RT, yang lebih mirip kepada "action area plan". RKK akan mengandungi cadangan-cadangan tindakan khusus untuk satu kawasan yang telah dikenalpasti oleh Pihak Berkuasa Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan, bagi tujuan :

-Pengolahan khas dan terperinci dengan cara pemajuan.
-Pemajuan semula.
-Pengelokan.
-Pemuliharaan atau amalan pengurusan sebahagiannya dengan satu kaedah dan sebahagian lagi dengan kaedah yang lain bagi seluruh atau sebahagian kawasan khas itu.
-Jenis pengolahan yang dicadangkan.
-Fungsi

Sebagai panduan terperinci dalam kawalan dan perancangan bagi kawasan yang telah dikhaskan.
Sebagai alat pembangunan yang teratur dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.