catitan harian Aktiviti latihan industri

-Menyediakan Laporan Kebenaran merancang kawasan ara Kuda untuk PKM 172 rumah bandaran di atas lot 10425
-Lipat pelan
-Buat pembetulan pelan