catitan harian latihan industri Diploma perancang bandar POLIMAS

-Melipat pelan susun atur
-Menyediakan LCP untuk tetuan Penaga Pesona
-hantar LCP tetuan sri Majumas
-Buat pindaan jalan 40' kepada 50' untuk pelan susun atur pekedaian dan industri ringan, tetuan innoceria
-Buka invoice Rm XXXX untuk LCP Sri Majumas