hadisg2@gmail.com latihan industri : Abdul Hadi Jasni

Visita nuestros artículos destacados:

Thursday, August 1, 2013

catitan harian latihan industri
ke Kompleks Tun Abdul Rahman (KOMTAR)

- Pejabat Jabatan pemetaan dan ukur (JUPEM) untuk membuat belian Pa Plan (pelan akui) untuk 4 lot

lot  10425 mukim 13 daerah SPU
lot 30032 mukim 15 daerah SPT
lot 626 mukim 11 daerah SPT
lot 5251 mukim 13 daerah SPS

- Pejabat Tanah dan galian pulau pinang untuk membuat carian no hakmilik
- pejabat Jabatan Keraja Raya Pulau Pinang untuk menghantar pelan dan memohon chack list kebenaran merancang .

Ke Pejabat Daerah Seberang Perai Tengah

-Membuat pemohonan pengesahan status tanah lot 17321 mukin 15 SPT

Tuesday, July 23, 2013

aktiviti harian latihan industri


-LCP penaga pesona (Lot Kedai)
-edit pelan susn atur rumah kedai dan industri
-Lipat pelan susun atur

catitan harian Latihan Industri

Ke Komtar

Pejabat tanah dan galian pulau Pinang - buat carian persendirian (SPT)
Ke JPBD - info Tambakan di sekitar kawasan pulau pinang
Ke Jabatan ukur dan pemetaan pulau pinang beli pelan piawaian
Ke JKR hantar pelan susun ataur (pindaan)

Friday, July 19, 2013

catitan harian latihan industri Diploma perancang bandar POLIMAS

-Melipat pelan susun atur
-Menyediakan LCP untuk tetuan Penaga Pesona
-hantar LCP tetuan sri Majumas
-Buat pindaan jalan 40' kepada 50' untuk pelan susun atur pekedaian dan industri ringan, tetuan innoceria
-Buka invoice Rm XXXX untuk LCP Sri Majumas

Thursday, July 18, 2013

catitan harian latihan industri DPW

ke komtar

1. pejabat JPBD PENANG
2. JKR (ambik pelan untuk pembatulan row/jalan)
3. Pejabat tanah penang - beli bil cukai tanah
4. jupem penang - beli PA plan
5. Majlis pebandaran - beli piawaian