Aktiviti harian Latihan Industri Diploma Perancang Bandar POLIMAS

-Hantar lukisan Pelan landskap
-Tunai syarat (lagant)
-mengenali Syarat-syarat pelan (pelan kunci,lokasi,susun atur dan lain-lain)
-Buka file baru untuk Total vista
-Buat Lcp Untuk Total Vista development bagi cadangan kebenaran merancang pembanggunan bercampur 5 fasa.
-buat surat kebenaran merancang