laporan harian Latihan Indsutri 2013

-melipat pelan total vista development
-Membuat pembetulan tajuk pelan , lagand dan titik mula
-Ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Perai untuk menghantar pemohonan kebenaran merancang dan pelan susun atur
-Ke MPSP /OSC menghantar pelan susun atur untuk pemohonan dan semakan jabatan
-Print LCP