catitan harian latihan industri
ke Kompleks Tun Abdul Rahman (KOMTAR)

- Pejabat Jabatan pemetaan dan ukur (JUPEM) untuk membuat belian Pa Plan (pelan akui) untuk 4 lot

lot  10425 mukim 13 daerah SPU
lot 30032 mukim 15 daerah SPT
lot 626 mukim 11 daerah SPT
lot 5251 mukim 13 daerah SPS

- Pejabat Tanah dan galian pulau pinang untuk membuat carian no hakmilik
- pejabat Jabatan Keraja Raya Pulau Pinang untuk menghantar pelan dan memohon chack list kebenaran merancang .

Ke Pejabat Daerah Seberang Perai Tengah

-Membuat pemohonan pengesahan status tanah lot 17321 mukin 15 SPT