catitan harian Latihan Industri:


-Menyediakan dokument-dokument bagi permohonan kebenaran merancang untuk pertimbangan dan kelulusan pihak OSC.
-Membuat carian dan salinan Sah di Pejabat Daerah dan tanah SPT (seberang perai tengah)
-Tunai Syarat MPSP untuk permohonan kebenaran merancang bagi cadangan 136 unit rumah teres 2 tingkat di lot 1731 mukin 13 SPTuntuk tetuan GOLDEN BESTWORLD SDN. BHD