catitan harian latihan industri


-mengira plot saiz 
-mengedit pelan susun atur (menukar jalan 30' kepada 40' menggikut tunai syarat Majlis perbandaran Kulim
-menyediakan pelan susun atur untuk kawasan perindsustrian "single" 
-Menggira tempat letak kereta dan tempat letak lori di kawasan perindustrian dan perkedaian .
-Melukis TLK,TLM dan TLL di atas pelan susun atur.
-Membuat senarai semak pemohonan kebenaran merancang 
-ke pejabat tanah