catitan harian latihan industri

-Ke pejabat tanah seberang perai tengah untuk membuat :

 ----carian lot dan no hakmilik
 ----membuat permohonan pengesahan status tanah
 ----mendapatkan carian cukai tanah terkini

-ke MPSP
 -membuat penccarian no rujukan pelan lulus untuk tetuan mengkuang ___

- Mengedit semula pelan
 -menukar jalan 30' kepada 40'
 -menggira semula plot
 -menambah kawasan lapang kepada 10% mengikut tunai syarat