laporan harian latihan industri sesi dis 2012

-membuat pembetulan di dalam pelan susun atur
-membuat laporan pelingkungan semula
- melipat pelan A1