laporan harian latihan industri hari 17

- Melipat pelan
- Membuat lawatan tapak di seberang Jaya (tetuan seri maju mas)
-Membuat lampiran LCP sri majumas .
-Membuat pembetulan pelan susun atur
-Memotong dan menanpal tambahan ulasan tunai syarat
-Melipat pelan saiz A0 extra