Aktiviti harian latihan industri


-Siapkan LCP untuk tetuan seri majumas 
-Membuat panggilan memohon peform 49  ,bil cukai tanah semasa dan zonning dari tetuan seri majumas 
-Ke Mpsp membuat belian zoning 

(sri majumas -04 227 03 18)