catitan harian :

- Membuat carian sah geran tanah di Pejabat daerah seberang perai tengah
-Membuat permohonan pengesahan status tanah di PDT
-Membuat senarai semak
-Tunai Syarat
-Mengedit pelan Susun Atur , Lokasi dan kunci
-Kepejabat daerah SPU untuk mendapatkan pengesahan zon