Aktiviti harian latihan industri : 2013 sesi jun : unit perancang bandar dan wilayah (DPW)

-Lipat pelan saiz A0, A1 ,A3
-Jabatang perancangan bandar dan wilayah tidak tertakluk kepada penyediaan piawaian semata-mata kerana pengeluaran sesuatu piawaain adalah tertakluk dibawah bidang agensi-agensi kerajaan untuk kerja-kerja di sekitar kawasan.
-Kelulusan sesuatu Projek bergantung kepada kelulusan dan sokongan dari beberapa agensi terlibat.
-Menyediakan laporan cadangan pembangunan
-Mengenal rancangan struktur Negeri Pulau Pinang JPBD 2020