Membuat pengiraan tempat letak kereta dan motosikal di dalam layout perkedaian dan industri . Menilai keberkesaan/kesesuaian tempat letak lori di kawasan belakang perkedaian untuk tujuan pembunggahan barangan.

menggira jumlah dan membetulkan kedudukan tempat letak kerada dan lori di kawasan cadangan.

mengikut piawaaian semenanjung malaysia edisi terbaru bagi kawasan Pulau Pinang.

:1000 m/s = 1 TLK (tempat letak kereta)
:5000 m/s = 1 TLL (tempat letak lori)

-Menyediakan senarai semak untuk permohonan merancang .
-Menggunakan koman-koman baru autocad (AA,LI dan lain-lain)
-Mendengar taklimat LCP oleh penyelia latihan indusri - Abang Hafis
-Kepentingan ROW (ROAD RIGHT-OF-WAY) ROW 

- row ini adalah satu kemudahan/ketersampaaian yang boleh digunakan untuk sampai ke kawasan tapak cadangan . Dengan melakukan pencarian ROW yang diselia oleh JKR ini , malumat seperti jarak, kelebaran (termasuk rezab) jalan , kemudahan-kemudahan lain serta kesesuaian pembanggunan boleh didapati tampa perlu melakukan penyelidikan/pengukuran secara manual untuk mendapatkan infomasi berkaitan Jalan Ke tapak cadangan . Ia memudahkan kerja-kerja di lapangan oleh Perancang.

-Pengenalan Kolam pebentungan :) di dalam pelan layout.